<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->

Pannreparationer

Vi har kapaciteten att utföra avancerade pannreparationer både på fartyg och på industrier. Pannreparationerna sker ofta under svåra förhållanden i trånga utrymmen och arbetena är flera gånger tekniskt krävande.

Pannreparationer på fartyg

Vi utför pannreparationer på fartyg runt om i världen. Reparationerna är både tekniskt krävande och under svåra förhållanden samt under tidspress. Vi har även utfört pannreparationer under fartygets gång.

Pannreparationer på industrier

Vi bistår industrier med pannreparationer både beställningsarbeten och akuta insatser när det krävs. Tack vare vår långa erfarenhet så kan vi bistå ditt företag med både omtubning och reparation av läckor.

pannreparationer - underhåll

Pannor utsätts över tid för slitage på grund av erosion och korrosion. De högra temperaturerna bidrar även till ökat slitage. Pannor är dyra anläggningar och genom att genomföra underhåll så kan vi bistå dig med reparationer och byta ut slita komponenter och förlänga livslängden av ditt företags pannor.

Pannreparationer - hur kan vi hjälpa dig?

Är du i behov av pannreparationer på hav eller på land? Akut eller planerat? Kontakta oss och så hjälper vi dig vidare.