<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->

Licenssvetsning

Vi svetsar i de flesta förekommande material och svetsmetoder och har tredjeparts kvalificerade procedurer och personal för detta vilket dagens gällande standarder och direktiv ställer krav på.

 

Licenssvetsning - modern utrustning

Vi har både stationär och mobil svetsutrustning. Detta medför att vi kan arbeta med allt från stora moduler till trånga utrymmen. De flesta svetsuppdrag är lösbara.