<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->

Industriskorstenar

Vi tillverkar industriskorstenar för alla former av industrier och värmeverk. Vi har möjlighet att bygga både nya industriskorstenar eller bistå ditt företag att reparera ett befintligt. I våra skorstenskonstruktioner för industri så kan vi bygga till kanalsystem och övergångar helt enligt dina önskemål.

Industriskorstenar efter dina önskemål

Vi bygger våra industriskorstenar i våra egna industrihallar och slutmonterar om så önskas ute hos dig som kund. Vi kan bistå dig i allt mellan utformning till beklädnad och färgsättning.  Vi tillverkar alla industriskorstenar helt efter de regler och normer som gäller. Fackmässig tillverkning och montering säkerställer att du får det du beställer med fullvärdig dokumentation.

Industriskorstenar - underhåll över tid

Om du idag har en befintlig industriskorsten som är i behov av underhåll så har vi möjlighet att bistå dig med reparationsarbetet. Tack vare egen tillverkning kan vi även tillverka nya delar eller bygga ut om så önskas. Reparationerna kan vara allt mellan utbyte av rökrör invändigt till utbyte av skorstenstoppen.

Industriskorstenar - levererar och monterar

Efter beställning och konstruktion samt tillverkning så är det dags för leverans och vi har möjlighet att bistå dig hela vägen då vi både kan leverera industriskorstenarna men även montera och bistå vid inkoppling.  Vi bistår dig utan problem med tillverkning av böjar, kronor, övergångar eller sotluckor.

Industriskorstenar - hur kan vi hjälpa dig?

Om du är i behov av hjälp med befintlig industriskorsten eller funderar på nybeställning så är du alltid välkommen att ta kontakt med oss så ska vi på bästa sätt hjälpa dig vidare med dina frågor.