<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->

Containerlyftok

Lastning och lossning i hamnar är starkt förknippade med hur mycket kapacitet en hamn klarar av. Vi tillverkar containerlyftok som används över hela världen för att hantera vikt upp till 80 ton.

Containerlyftok - rätt utrustning ger högre kapacitet

Genom att utrusta truckar och lyftanordningar med containerlyftok från våra kunder kan man både utföra säkra och stabila lossningar och lastningar. Tack vare en utmärkt god design så kan föraren av både kranen och trucken utföra jobbet på ett effektivt sätt då sikten förblir god.

 

Bildgalleri// == FINAL == //

</div>