<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->

Certifikat

Här finner du våra certifieringar som vi har erhållit. Du kan granska dem närmare genom att ladda ner dokumenten.

 
ISO 9001:2008 ISO 3834-2:2005 EN 1090-1:2009+A1:2011  
       
 
IWT IWS Trans Q  
Ronny Södergren Peter Oskarsson Certificate of qualification  

 

                                      

Nordcert  CA-Stål/K                      Nordcert CA-stål/K                         Nordcert  CA-stål/N                                                                 Ronny Södergren                         Peter Månsson                               Tomas Anderberg