Cisterner/silos/tryckkärl

Vår kärnverksamhet har sedan många år varit cisterner, silos och tryckkärl. Några av de företag som vi har levererat cisterner i syrafast material till är Sydkraft AB:s anläggning Heleneholmsverket i Malmö, Linköpings Biogas, Danisco Sugar och Södra Cell Mörrums Bruk.

Konstruktion, tillverkning och montering

Stål & Rörmontage AB är en helhetsleverantör som svarar för hela processen allt från konstruktion och tillverkning till själva monteringen. Vi tillverkar tryckkärl, cisterner och silos i de flesta kvaliteter t.ex. SS1312, SS1430, SS2333, SS2343, SS2377, SS2562.

Inom cisternprojekten utför vi även lining. Det innebär att vi bekläder befintliga cisternar med syrafast plåt, vilket därmed reducerar risken för utfällningar. Några företag som vi har utfört lining åt är bl.a. Södra Cell Mörrums Bruk och Stora Enso Hyltebruk.

Ta del av exempel på cisterner, silos och tryckkärl som vi tillverkat nedan. Har du frågor kontakta oss på 0456-312 05.


VA-Ingenjörerna


På uppdrag av VA-Ingenjörerna har vi tillverkat ett antal filtertankar för totalavsaltning av processvatten. Slutkunden för tankarna var Husum Pappersbruk och Statoil A/S i Kårstö i Norge. I detta projekt tillverkade vi även skiddar och utförde allt rörmontage. Vi genomförde även isolering och instrumentmontage till den färdiga anläggningen.

Storlekarna på tankarna var skiftande, i snitt ca 2,6 meter i diameter och 5 meter höga. För att säkerställa funktionen monterades hela anläggningen i vår verkstad.cisterner
silos

Danisco Sugar

Vi har tillverkat två rostfria silos med snabbgående utmatning för effektiv fyllning av distributionsbilar. Med en tömningshastighet motsvarande 600 ton/h tar det bara 3-4 minuter att fylla en bulkbil. Danisco anlitade oss för att de önskade en helhetsleverantör som konstruerade anläggningen, byggde silos, ordnade utmatningssystem och monterade.


tryckkärl
Karlshamns AB

När Karlshamns AB bytte ut sina befintliga, utslitna cisterner levererade vi nya rostfria SS2333 som var 10 meter höga och 4 meter i diameter.


Södra Cell Mörrums Bruk
Till Södra Cell Mörrums Bruk har vi levererat många cisterner genom åren. En av de vi byggt var 18 meter hög och 7 meter i diameter. Tack vare vår specialutrustning hade vi möjlighet att bygga cisternen på plats.

Stora Enso Hyltebruk

Under hösten 2009 linade vi ett massatorn med syrafast plåt till Stora Enso Hyltenruk. Det gick åt 22 ton 2 millimeter plåt som sedan sammanfogades med 4 kilometer tätsvets. Tornets höjd blev 25 meter och dess diameter 13,6 meter.