VI HAR HELA VÄRLDEN SOM VÅR ARBETSPLATS - HUR KAN VI HJÄLPA DITT FÖRETAG?
Läs mer om hur vi har löst tidigare konstruktion och industriprojekt
LÄS  MER 

 

Vi har hela världen som vår arbetsplats - hur kan vi hjälpa ditt företag?
Läs mer om hur vi har löst tidigare konstruktion och industriprojekt
LÄs  mer

Vi har hela världen som vår arbetsplats - hur kan vi hjälpa ditt företag?
Läs mer om hur vi har löst tidigare konstruktion och industriprojekt
LÄs  mer

Vi har hela världen som vår arbetsplats - hur kan vi hjälpa ditt företag?
Läs mer om hur vi har löst tidigare konstruktion och industriprojekt
LÄs  mer

VI HAR HELA VÄRLDEN SOM VÅR ARBETSPLATS - HUR KAN VI HJÄLPA DITT FÖRETAG?
Läs mer om hur vi har löst tidigare konstruktion och industriprojekt
LÄS  MER 

<!-- // STATES --><!-- // PORTAL -- LOGIN SCREEN -->

<!-- // PORTAL CONTENT -->

<!-- // PORTAL NAV-->

HÄR FINNER DU ETT URVAL AV VÅRA TIDIGARE PROJEKT
 

 
GRAFISK PRESENTATION AV VÅRA LÖSNINGAR

För dig som vill veta mer om vår verksamhet samt titta mer djupgående på ett urval av de tidigare projekt vi utför så har vi sammanställt våra nerladdningsbara broschyrer.

Om du söker information om något mer specifikt eller vill veta mer i detalj om något projekt eller önskar referenser. Då är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig vidare på bästa sätt.

LÄS MER
 

SE ETT URVAL AV VÅRA KONSTRUKTIONS - OCH INDUSTRITJÄNSTER
 

 Stålkonstruktioner

Vi tillverkar konstruktioner i de flesta material men framförallt i stål. Ett material som ger hållfasta konstruktioner.

Stålkonstruktioner till massaindustrin

Vi bistår massaindustrin med stora stålkonstruktioner och bygger både nytt och reparerar befintligt.

Plasma- och gasskärning

Vi kan i vår mekaniska verkstad erbjuda plasma- och gasskärning i alla material från rostfritt stål till aluminium.

Brokonstruktioner

Oavsett om det berör mindre eller större broar så kan vi bistå med allt från konstruktion till förslag på materialval och tillverkning till montage.

Licenssvetsning

Vi svetsar i de flesta förekommande material där alla arbeten dokumenteras och följs upp i vårt kvalitetssystem med intyg och spårbarhet.

Rörmontage

Vi bygger rörsystem som kan kopplas ihop med våra tryckkärl, cisterner, tankar och övrig processutrustning som ingår i anläggningen.

Konstruktion

För att din stålkonstruktion ska klara alla de krav och påfrestningar som du förväntar och efterfrågar så har vi till vår hjälp konstruktörer

Tillverkning av läktare

Du får genom stålkonstruktionen en robust konstruktion till din läktare. Vi kan förtillverka läkaren modulmässigt i våra industrihallar

Tillverkning av teknikhus

Vi kan erbjuda dig som kund prefabricerade teknikhus. Vi kan anpassa teknikhusen helt efter de önskemålen du som kund har.

Artiklar


  Apr 25, 2017
  Stål % Rörmontage
Vi har konstruerat, tillverkat och levererat tre styck syrafasta tankar för behandling av biomassa.
  Mar 30, 2017
  Stål & Rörmontage
Vi har utfört konstruktion och tillverkning av kabelvinsch/kabelbock.
Utrustningen är avsedd för hantering av kabeltrummor och ska monteras på ett fartyg och användas för iläggning och upptagning av kabel ur vattnet, men kan med fördel även användas på land.
  Mar 30, 2017
  Stål & Rörmontage AB
Vi tillverkar stativ till rundbockningsmaskiner inklusive material och borrning/gängning av motorplåt. Stativen levereras blästrade och grundmålade.